Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

nat88
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaRozaa Rozaa

August 02 2017

nat88
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .

July 25 2017

nat88

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viatheatreofdream theatreofdream

June 30 2017

nat88
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viadepresja depresja

June 25 2017

2212 16e7 500
Reposted fromfrancisca francisca viatheatreofdream theatreofdream
nat88
3768 9266 500
Reposted frompussyporn pussyporn viatheatreofdream theatreofdream
nat88
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainvincible invincible

June 16 2017

7493 ea9e 500

jori-lynn:

Pretty pon

Reposted fromequineribbon equineribbon viainvincible invincible

June 15 2017

nat88
2444 d5ee 500

June 05 2017

nat88

June 01 2017

nat88
Reposted frombluuu bluuu viaankaottak94 ankaottak94

May 30 2017

nat88
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaRozaa Rozaa

May 25 2017

nat88
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaankaottak94 ankaottak94
nat88
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats

May 15 2017

9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viaankaottak94 ankaottak94

May 04 2017

nat88
Reposted frombluuu bluuu viaFrauS FrauS
nat88
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
nat88
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawiolus wiolus
nat88
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiolus wiolus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl